Inhoudsopgave

11. Proloog

.

KRUISWEG   

Schilderij – In de wind

40 jaren in de woestijn

19. 0/7 De onschuld van een kind

21. 7/28 De weg tot ‘onbewust’ vastlopen

39. 28/47 De weg tot ‘bewust worden van’

79. Witte Donderdag, Goede Vrijdag                                                                       

Schilderij – Schildpad

95. Eerste week van september, het kruis opnemen

111. Pinksteren      

Schilderij – Vrijheid

119. Het is volbracht

129. De dag, de nacht

.

KRUIS-WEG 

131. Advent

135. Driekoningen

147. Aswoensdag, 40 dagen voor Pasen    

Schilderij – Een dag in mei

151. Eerste Paasdag

.

OPEN-BARINGEN

Schilderij – Na de storm

179. Open-baring I, Patmos

193. Open-baring II, Egypte

229. Open-baring III, Frankrijk

253. Open-baring IV, Israel   

Schilderij – In de zon

.

NIEUWE WERELD

Schilderij – Gevleugelde vrouw

263. Open-baring V, Mexico

281. Open-baring VI, Peru 

Schilderij – Gekroond in blauw

.

HEMELVAART

.

291. Epiloog

Kerstmis

.